4U Pharma

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 706

Opis preduzeća:

4U Pharma GMBH je švajcarska kompanija koja teži da kreira jedinstvene proizvode koji doprinose kvalitetnom razvoju dece i zdravlju porodica  https://www.4upharma.com/sr/

U svome radu se vodimo verovanjem da sve što nam je potrebno, kao hrana ili kao lek, raste ili se može pronaći u prirodi. Okupljamo tim eksperata iz domena medicine i farmacije, ali i socijalnih inovacija, i zajedno sa njima radimo na misiji da razvijemo jedinstvene proizvode, projekte i zajednicu koja teži da osigura zdrave temelje u detinjstvu kao preduslov za sreću u odraslom dobu.

4U Pharma veruje u moć edukacije kao jedinog načina za pozitivnu transformaciju društva.

4YOUngsters je prilika za  mlade da uđu u svet profesionalaca uz pažljivo dizajnirano vođenje i dodatnu edukaciju.