Flat Preloader Icon

DonJohn

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 273

Opis preduzeća:

Nevena Nikolić UR Don john sa lokacijom na Srebrnom Jezeru na šetalačkoj stazi, Mladih
Gorana 21. Ugostiteljski objekat je otvoren 2019. godine i radi samo u trajanju sezone na Srebrnom Jezeru.