Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 17

Opis preduzeća:

Mi smo online platforma koja ima cilj da na jednom mestu poveže veliki broj učenika i privatnih predavača. Naša namera je da učenicima omogućimo nikad dostupnije znanje, a predavačima dodatan izvor prihoda. Naša misija je da okupimo veliki broj predavača koji bi kreirali kvalitetne kurseve koji pokrivaju nastavne planove svih osnovnih i srednjih škola, a samim tim davali mogućnost đacima da uče kada god i odakle god požele po pristupačnijim cenama.