Leomax International

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 1
  • Pregledano 43

Opis preduzeća:

Leomax international je moderna, multinacionalna švajcarska kompanija koja se bavi plasmanom i distribucijom sertifikovanih sistema za poboljšanje, prevenciju i zaštitu zdravlja.

Leomax proizvodi su spoj superiornog dizajna, jedinstvenog materijala i napredne tehnologije sa ciljem povratka prirodnim metodama u prevenciji i regeneraciji ljudskog organizma.