OSSI Direktori/Zamenici direktora i Aktivni članovi za ogranke u inostranstvu (u Evropi, Aziji i Americi)

Profil poslodavca: OSSI u Marketing , u Menadžment
 • Share:

Informacije o poslu

 • Status kandidata: Student do 26 godina
 • Iskustvo: Bez iskustvaManje od jedne godine2 godineViše od 2 godine

Opis posla:

Generalna zaduženja direktora jednog od ogranka:

 • Vođenje ogranaka: Direktor je odgovoran za vođenje i upravljanje radom ogranka u skladu s ciljevima i vrednostima organizacije.
 • Koordinacija aktivnosti: Organizuje i koordinira aktivnosti ogranka u skladu sa planom rada i ciljevima postavljenim od strane centralnog tela organizacije.
 • Predstavljanje ogranaka: Direktor je glavni predstavnik ogranka u kontaktu s centralnom upravom, drugim Ograncima i eksternim partnerima.
 • Rukovođenje timom: Vodi i motiviše tim članova ogranka kako bi ostvarili zadate ciljeve i efikasno obavili svoje dužnosti.
 • Komunikacija i povezivanje: Održava redovnu komunikaciju s članovima ogranka, pruža podršku i rešava eventualne probleme ili konflikte.
 • Održava redovnu komunikaciju sa svojim HR menadžerom, obaveštava ga o planovima i stara se da je HR uvek u toku u slučaju izmena planova.

 

Generalna zaduženja zamenika direktora ogranka:

 • Podrška direktoru: Pruža podršku direktoru u vođenju ogranka i obavljanju njegovih dužnosti.
 • Zamenjivanje direktora: Preuzima odgovornost i dužnosti direktora u slučaju njegove odsutnosti ili nemogućnosti obavljanja funkcije.
 • Koordinacija projekata: U saradnji s direktorom, koordinira projekte i aktivnosti ogranka kako bi se postigli postavljeni ciljevi.
 • Organizacija Sastanaka: Pomaže u organizaciji redovnih sastanaka i događaja ogranka, te održava kontakt s članovima i potencijalnim saradnicima.
 • Vođenje tima: Može biti odgovoran za vođenje određenih timova unutar ogranka i koordinaciju njihovih aktivnosti.
 • Održava redovnu komunikaciju sa svojim HR menadžerom, obaveštava ga o planovima i stara se da je HR uvek u toku u slučaju izmena planova.

 

Generalna zaduženja aktivnog člana ogranka:

 • Učešće u aktivnostima: Redovno učestvuje u aktivnostima i projektima koje organizuje ogranak.
 • Podrška timu: Pruža podršku direktoru i zameniku direktora, kao i ostalim članovima
  tima, u ostvarivanju ciljeva ogranka.
 • Angažovanje u radu: Aktivno doprinosi radu ogranka, preuzima odgovornost za obavljanje dodeljenih zadataka i pomaže u rešavanju eventualnih problema.
 • Promocija ciljeva: Promoviše ciljeve i vrednosti organizacije među svojim kolegama i širom zajednicom studenata.
 • Komunikacija i Saradnja: Održava redovnu komunikaciju s članovima ogranka, iznosi svoje ideje i predloge, te aktivno sarađuje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
 • Održava redovnu komunikaciju sa svojim HR menadžerom, obaveštava ga o planovima i stara se da je HR uvek u toku u slučaju izmena planova.

 

Koordinator za medije ogranka:

 • Kreiranje i distribucija sadržaja na društvenim mrežama, veb stranicama i drugim platformama kako bi se promovisale aktivnosti i događaji ogranka.
 • Održavanje komunikacije sa timom marketinga radi promocije događaja i aktivnosti organizacije.
 • Održavanje redovne komunikacije sa direktorom, zamenikom i aktivnim članovima ogrnanka.
 • Vođenje evidencije o medijskom prisustvu i efikasnosti marketinških aktivnosti.

 

Potrebni:

OSSI UK – aktivni članovi
OSSI Benelux – social media manager, aktivni članovi
OSSI Španija – zamenik direktora, social media manager
OSSI HK – aktivni članovi, zamenik

OSSI Kina – aktivni članovi
OSSI Južna Koreja – aktivni članvi, zamenik, social media menager
OSSI Finska – direktor, zamenik, social media manager, aktivni članovi
OSSI Francuska – aktivni članovi
OSSI Rusija – aktivni članovi
OSSI Češka – direktor, zamenik, aktivni članovi
OSSI Norveška – direktor, zamenik, aktivni članovi
OSSI Grčka – direktor, zamenik, aktivni članovi
OSSI Slovenija – direktor, zamenik, aktivni članovi
OSSI Švajcarska – direktor, zamenik, aktivni članovi

 

Za prijavu poslati: CV, Motivaciono pismo, kao i dokaz da ste student. Sve to šaljete na mail: bojana.hrossi@gmail.com.

Vreme za prijavu ističe za 17d 23h 52min
Kontakt sa poslodavcem

Pogledajte slične poslove: