Đuro Salaj AD

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 129

Opis preduzeća:

АКАДЕМИЈА 28 основана је 1991. године у оквиру пословног система „Ђуро Салај“ АД као засебан програмски сегмент оријентисан ка уметности и култури. Негујући различите облике уметничких делатности, у Академији 28 данас коегзистира неколико засебних програмских целина у оквиру којих се пласирају филмски, позоришни, музички и ликовни садржаји. Заузимајући важно место на градској културној мапи и високо се позиционирајући у туристичкој понуди Београда, Академија 28 се труди да својим садржајима изађе у сусрет различитим укусима и старосним добима публике, као и потребама стваралаца и извођача.

У оквиру Академије 28 налази се и клуб “Академија 28”, који својим угоститељским услугама надопуњује читав горепоменути програм.