Flat Preloader Icon

Golux IT Education doo

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 449

Opis preduzeća:

Naši programi obuka kod dece i mladih razvijaju inženjerski način razmišljanja, kreativnost i preduzetnički duh. Važno nam je da kod dece i mladih ustanovimo kulturu međuljudskog poštovanja, svest o višem interesu zajednice, a samim tim i timski duh.

Naša vizija je razvijeno visokotehnološko društvo koje živi i radi u harmoniji sa prirodom, gde svako ima šansu da se ostvari na globalnom tržištu.

Naša misija je da deci i mladima prenosimo teorijsko znanje i praktične veštine kako da rešavaju realne probleme koristeći informacione tehnologije. Kod nas stiču sjajnu osnovu za visoko obrazovanje i kasnije rad u Industriji 4.0. Kroz holistički pristup u procesu edukacije insiprišemo decu i mlade da budu kreativni, solidarni i preduzimljivi.