Flat Preloader Icon

Kreativa Unlimited

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 1199

Opis preduzeća:

Kreativa Unlimited d.o.o. je jedna od vodećih marketing agencija koja pruža usluge u oblasti strateških komunikacija, razvoja brendova, jedan-na-jedan marketing (direktni marketing), medija planiranje i kupovina medija, CRM /Loyalty marketing, event management-a i customer relationship management-a, odnosima sa javnošću i digitalnom marketingu.