Nova Telefonija D.O.O.

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 694

Opis preduzeća:

Kompanija Nova Telefonija D.O.O. Beograd je osnovana 25.10.2018. od strane
Nikole Pešovića koji je i jedini vlasnik kompanije. Ova kompanija je osnovana sa namerom
nastupanja na tržištima na području Republike Srbije i regiona. Za sada nastupamo u oblasti
projektovanja, izvođenja građevinskih i montažnih radova i posredovanju u prodaji
telekomunikacionih paketa na teritoriji Srbije i u oblasti projektovanja na teritoriji Hrvatske.

Naši inženjeri poseduju licence za izvođenje i za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema
i poseduju jako puno ličnih referenci koji su proistekle iz dugogodišnjeg iskustva.

Kompanija na nivou Srbije poseduje jako veliku referencu u oblasti projektovanja
telekomunikacionih mreža, kako GPON, tako i optičkih kablova u transportnoj telekomunikacionoj
mreži.