Flat Preloader Icon

Omladinska zadruga Tragač

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 3946

Opis preduzeća:

Omladinska zadruga Tragač godinama posluje sa vodećim firmama na teritoriji Srbije. Ostvarujemo saradnju sa oko 880 pravnih lica u Beogradu i svim većim gradovima Srbije, među kojima su javna i društvena preduzeća, državne ustanove, instituti, finansijske institucije, kao i veliki broj privrednih preduzeća i radnji iz svih privrednih grana.

Godinama unazad Omladinska zadruga Tragač ostvaruje uspešnu saradnju sa skoro svim vodećim firmama na teritoriji Srbije

Ovaj način angažovanja je najpovoljniji za poslodavca sa finansijskog aspekta, s obzirom da je procenat zakonskih obustava najniži u odnosu na druge legalne načine angažovanja radnika.
Zadruga radi po principu “hitnog servisa”, što znači da Vam može obezbediti radnike na telefonski poziv ili putem email-a na bilo kojoj lokaciji u Srbiji, po vrlo povoljnim uslovima.

Naša organizacija ima preko 10 000 kandidata – članova zadruge svih zanimanja i profila stručnosti. Pokrivamo sve gradove u Srbiji, od najmanjeg pa do najvećeg grada u državi

Usluge Omladinsko-studentskog servisa na teritoriji Srbije su:

  • Angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima;
  • Angažovanje radnika na sezonskim poslovima;
  • Angažovanje radnika usled povećanog obima posla kao vrsta „ispomoći” na svim poslovima na kojima se ne zasniva radni odnos.
  • Angažovanje radnika na određeni vremenski period

Takođe, veliki broj marketing agencija u Srbiji za potrebe promocije i poslovne prezentacije ili za sajamske priredbe preko nas angažuje studente ili nezaposlena lica na ovim poslovima u čemu imamo veliko iskustvo i dobru kadrovsku popunjenost.

Prilikom angažovanja lica za koje postoji zakonska obaveza prijave i odjave na obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje, obaveze prijave angažovanih, radi sama omladinska zadruga. Tom prilikom lica dobijaju i zdravstvenu knjižicu koja je važeća za period za koji su angažovani.

Naša stručna služba je u toku sa svim zakonskim propisima iz ove oblasti.

Metode regrutacije koje koristimo su:

•Pretraga baze sa biografijama kandidata

Posedujemo cv bazu od 15000 kandidata različitih profila. Naši konsultanti će pregledati sve relevantne biografije iz baze podataka i napraviti uži izbor potencijalnih kandidata koji će biti pozvani na intervju u Omladinsku zadrugu.

U slučaju da ste zainteresovani da koristite naše usluge, molimo Vas da nas kontaktirate, kako bi naši predstavnici detaljnije prezentirali način saradnje, cenovnik, usluge i druge zakonske pogodnosti za ovakvu vrstu posla.

ISKORISTITE VELIKE MOGUĆNOSTI I KADROVSKI POTENCIJAL ZADRUGE DA SEBI OBEZBEDITE DOBRE SARADNIKE.

Telefon zadruge: 011/328-1429; 328-3102;328-3104;3283-663;3283-664;3283-665

Adresa: Studentski trg 10, 11000 Beograd

Tekući račun: 170-0030017776000-39 

PIB: 104801975

Matični broj: 20246863

Radno vreme od ponedeljka do petka: 09-17h