Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 1093

Opis preduzeća:

Veta Virtual je Kanadska firma koja nudi klijentima usluge virtuelne recepcije.