Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 343

Opis preduzeća:

Misli pozitivno – živi kreativno – najnoviji kvizovi u regionu!

Naša firma nudi praksu mladim kadrovima i favorizuje kolegijalno vršnjačko usavršavanje.