• Instagram    Viber

 • Konkurs za dodelu nagrade Aleksandra Koturovića

  Konkurs za dodelu nagrade Aleksandra Koturovića

  Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) Nagrade Aleksandra Koturovića za najbolji master rad iz oblasti elektronike odbranjen na Katedri za elektroniku Univerziteta u Beogradu – Elektrotehničkog fakulteta.

  Nagrada u neto iznosu od po 35.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Aleksandra Koturovića.

  Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 16. juna 2022. godine do 15. juna 2023. godine odbranili master rad na Univerzitetu u Beogradu – Elektrotehničkom fakultetu.

   

   

  Dokumentacija

  Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu), u delu „Stipendije i konkursi“,
  • Master rad kandidata,
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome za osnovne i master akademske studije,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa).

   

   

  Prijava

  Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2023. godine.

  Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu – Elektrotehničkom fakultetu, Katedri za elektroniku.

  Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Podelite tekst: