Šta su to studentsko omladinske zadruge?

Studentsko omladinske zadruge su posrednici u procesu zapošljavanja između poslodavaca i omladinaca (srednjoškolci, studenti i nezaposlena lica do 30 godina).

Omladinske zadruge su neprofitne organizacije čiji je zadatak da obezbede članovima povremene i privremene poslove (za ove poslove se ne zasniva radni odnos).

Omladinska zadruga se osniva s ciljem da svojim članovima omogući da svojim radom ostvare dopunska sredstva za zadovoljavanje povremenih i delimičnih materijalnih, socijalnih, kulturnih, intelektualnih, obrazovnih, sportskih i drugih ličnih potreba.

Članarina u studentsko omladinskim zadrugama

Članarina se uplaćuje jednom godišnje u jednakom fiksnom iznosu i važi za tekuću kalendarsku godinu (članstvo u omladinskoj zadruzi traje do 31. decembra). Na početku svake nove kalendarske godine potrebno je obnoviti članstvo u zadruzi. Tom prilikom potrebno je ponovo dostaviti neophodnu dokumentaciju o ispunjenju uslova za sticanje statusa zadrugara zadrugara. Članarina je jedini finansijski doprinos i zakonska obaveza zadrugara prema zadruzi.

Ko može biti član studentsko omladinske zadruge?

Član omladinske zadrugare može biti učenik (sa napunjenih 15 godina), student i nezaposleno lice (do 30 godina). Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se na uvid dokazi o ispunjavanju uslova: lična karta, potvrda sa fakulteta o statusu studenta ili indeks sa overenim semestrom.

Za srednjoškolce od 15 godina potrebna je potvrda iz škole i lična karta, a za nezaposlena lica je neophodna potvrda o nezaposlenosti, lična karta, zdravstvena knjižica. Za tačnost podataka odgovara zadrugar. Prilikom učlanjenja zadrugaru se izdaje članska karta.

Kakve poslove nude studentsko omladinske zadruge?

Omladinske zadruge nude raznovrsne poslove, od lakših fizičkih poslova do administracije, što mladim ljudima predstavlja mogućnost dodatne zarade, ali i sticanje znanja, veština i radnih navika. Kod nekih poslova je moguće u dogovoru s poslodavcem raditi i pola radnog vremena ili par dana nedeljno, a nekada i par dana mesečno.

Najčešće, zadrugar je plaćen po efektivnom radnom satu, a iznos satnice ne sme da bude manji od minimalnog iznosa propisanog zakonom. Ukoliko zadrugar radi puno radno vreme, najčešće se u dogovoru s poslodavcem ugovara fiksna mesečna neto plata koja ne sme da bude manja od zakonski predviđenog minimalnog iznosa.

Kolike su plate preko omladinske zadruge?

Novac koji zadrugar zaradi, poslodavac uplaćuje na tekući račun zadruge. Zadruga je u obavezi da u roku od tri dana, nakon što je poslodavac izvršio uplatu, isplati neto zaradu zadrugaru.

Minimalna cena radnog sata iznosi 201,22 dinara (neto iznos). Visina bruto plate preko omladinske zadruge zavisi od kategorije zadrugara jer se obračun drugačije računa zavisno od toga da li je zadrugar student, srednjoškolac ili nezaposleno lice do 30 godina starosti.

Da saznate koje su prednosti za poslodavce prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zaduge kliknite na: Zašto zaposliti radnike preko omladinske zadruge?

  • Podelite tekst