Šta su to studentsko omladinske zadruge?

Šta su to studentsko omladinske zadruge?

Šta su to omladinske zadruge, kako se učlaniti u omladinsku zadrugu i kakve poslove nude omladinske zadruge?

Studentsko omladinske zadruge su posrednici u procesu zapošljavanja između poslodavaca i omladinaca (srednjoškolci, studenti i nezaposlena lica do 30 godina). U pitanju su neprofitne organizacije čiji je zadatak da obezbede članovima povremene i privremene poslove (za ove poslove se ne zasniva radni odnos).

Omladinska zadruga se osniva s ciljem da svojim članovima omogući da zarade za džeparac, ali i da steknu radno iskustvo i pripreme se za buduću poslovnu karijeru.

Članarina u studentsko omladinskim zadrugama

Članarina se uplaćuje jednom godišnje u jednakom fiksnom iznosu i važi za tekuću kalendarsku godinu (članstvo u omladinskoj zadruzi traje do 31. decembra).

Na početku svake nove kalendarske godine potrebno je obnoviti članstvo u zadruzi. Tom prilikom potrebno je ponovo dostaviti neophodnu dokumentaciju o ispunjenju uslova za sticanje statusa zadrugara. Članarina je jedini finansijski doprinos i zakonska obaveza zadrugara prema zadruzi.

Ko može biti član studentsko omladinske zadruge?

Šta su to studentsko omladinske zadruge

Član omladinske zadruge može biti učenik (sa napunjenih 15 godina), student i nezaposleno lice (do 30 godina). Uz zahtev za učlanjenje u zadrugu, podnose se na uvid: lična karta, potvrda sa fakulteta o statusu studenta ili indeks sa overenim semestrom.

Za srednjoškolce od 15 godina potrebna je potvrda iz škole i lična karta, a za nezaposlena lica je neophodna potvrda o nezaposlenosti, lična karta, zdravstvena knjižica. Za tačnost podataka odgovara zadrugar. Prilikom učlanjenja zadrugaru se izdaje članska karta.

Kakve poslove nude studentsko omladinske zadruge?

Omladinske zadruge nude raznovrsne poslove, od lakših fizičkih poslova do administrativnih poslova. Ponuda poslova je velika i možete je pogledati klikom na OGLASI ZA POSAO.

Kod nekih poslova je moguće u dogovoru s poslodavcem raditi i pola radnog vremena ili par dana nedeljno, a nekada i par dana mesečno.

Poslovi i zarada preko omladinske zadruge

Poslovi su plaćeni po efektivnom radnom satu, a iznos satnice ne sme da bude manji od minimalnog iznosa propisanog zakonom. Ukoliko zadrugar radi puno radno vreme, najčešće se u dogovoru s poslodavcem ugovara fiksna mesečna neto plata koja ne sme da bude manja od zakonski predviđenog minimalnog iznosa.


Pročitajte: Kako izgleda rad preko omladinske zadruge?


Kolike su plate preko omladinske zadruge?

Minimalna cena radnog sata iznosi 201,22 dinara (neto iznos). Visina bruto plate preko omladinske zadruge zavisi od kategorije zadrugara jer se obračun drugačije računa zavisno od toga da li je zadrugar student, srednjoškolac ili nezaposleno lice do 30 godina starosti.

Novac koji zadrugar zaradi, poslodavac uplaćuje na tekući račun zadruge. Zadruga je u obavezi da u roku od tri dana, nakon što je poslodavac izvršio uplatu, isplati neto zaradu zadrugaru.

Da saznate koje su prednosti za poslodavce prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zadruge kliknite na: Zašto zaposliti radnike preko omladinske zadruge?

Pogledajte aktuelne oglase za posao preko omladinskih zadruga, klikom na OGLASI ZA POSAO

Podelite tekst: